2D, 3D Проектиране

/2D, 3D Проектиране
2D, 3D Проектиране 2018-07-19T11:21:46+00:00

Представяме Ви пълен спектър от проектантски услуги  по желание за клиенти със специфични изисквания към проектирането. От първоначалните концепции през работните чертежи, производството и експедицията, вашите идеи се превръщат в реалност.

Нашите софтуерни продукти:

SolidWorks е програмен продукт, който се базира на технологията – параметрично тримерно моделиране.
Продукта е подходящ за ,както за проектиране на отделни детайли, така и за асемблиране на сглобени единици и механизми.
Симулационната технология ускорява прототипа и проверява дизайна ви.
Предотвратява до минимум грешките и намалява разходите за прототипи.

Софтуер за генериране на Nest, оптимизира настаняването на заготовката в работен лист и намалява процента на скрап.

Софтуерен продукт, който служи за настаняване на заготовката за Щанцоване.